Επιλογή Ζ
xv
6.197
ΤΖΙΡΟΣ
84
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
768
ΦΠΑ
334
ΤΡΑΠΕΖΙΑ
The Εισπράξεις ανά σερβιτόρο chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις σερβιτόρου chart showing Series 1 series.
The Κατηγορίες ειδών chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τμήμα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τομέα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τρόπο πληρωμής chart showing Series 1 series.

88   ανοιχτά τραπέζια
1.983   τεμάχια
125   άνθρωποι
0   φιλικές