Επιλογή Ζ
xv
5.583
ΤΖΙΡΟΣ
83
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
691
ΦΠΑ
309
ΤΡΑΠΕΖΙΑ
The Εισπράξεις ανά σερβιτόρο chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις σερβιτόρου chart showing Series 1 series.
The Κατηγορίες ειδών chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τμήμα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τομέα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τρόπο πληρωμής chart showing Series 1 series.

75   ανοιχτά τραπέζια
1.785   τεμάχια
100   άνθρωποι
0   φιλικές