Επιλογή Ζ
xv
5.414
ΤΖΙΡΟΣ
82
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
670
ΦΠΑ
301
ΤΡΑΠΕΖΙΑ
The Εισπράξεις ανά σερβιτόρο chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις σερβιτόρου chart showing Series 1 series.
The Κατηγορίες ειδών chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τμήμα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τομέα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τρόπο πληρωμής chart showing Series 1 series.

75   ανοιχτά τραπέζια
1.726   τεμάχια
96   άνθρωποι
0   φιλικές