Επιλογή Ζ
xv
5.692
ΤΖΙΡΟΣ
83
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
706
ΦΠΑ
315
ΤΡΑΠΕΖΙΑ
The Εισπράξεις ανά σερβιτόρο chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις σερβιτόρου chart showing Series 1 series.
The Κατηγορίες ειδών chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τμήμα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τομέα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τρόπο πληρωμής chart showing Series 1 series.

81   ανοιχτά τραπέζια
1.819   τεμάχια
100   άνθρωποι
0   φιλικές