Επιλογή Ζ
xv
4.960
ΤΖΙΡΟΣ
81
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
614
ΦΠΑ
271
ΤΡΑΠΕΖΙΑ
The Εισπράξεις ανά σερβιτόρο chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις σερβιτόρου chart showing Series 1 series.
The Κατηγορίες ειδών chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τμήμα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τομέα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τρόπο πληρωμής chart showing Series 1 series.

61   ανοιχτά τραπέζια
1.566   τεμάχια
88   άνθρωποι
0   φιλικές