Επιλογή Ζ
xv
5.518
ΤΖΙΡΟΣ
83
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
683
ΦΠΑ
305
ΤΡΑΠΕΖΙΑ
The Εισπράξεις ανά σερβιτόρο chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις σερβιτόρου chart showing Series 1 series.
The Κατηγορίες ειδών chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τμήμα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τομέα chart showing Series 1 series.
The Εισπράξεις ανά τρόπο πληρωμής chart showing Series 1 series.

75   ανοιχτά τραπέζια
1.761   τεμάχια
96   άνθρωποι
0   φιλικές